Areatza 2020

Areatzako Tokiko Agenda 21aran Ekintza Plan berria benetako Udal Plan Estrategikoa da: egungo egoerarekin eta etorkizunerako aurreikuspenekin bat datozen ildo estrategiko eta ekintza programa berriak hartzen ditu beregain. Horiek, arlo hauetan oinarritzen dira, batez ere: klima-aldaketaren aurka, emakume eta gizonen arteko berdintasuna, immigrazioa, mugikortasuna eta euskararen erabilera eta normalizazioa. Plana datozen 10 urteetarako egin da, udalerri jasangarriago bat lortzeko helburuarekin.