Albisteak

 
Webgunearen bitartez, herritarrek eztabaida-foroak sortu, herria hobetzeko proposamenak egin, inkestak bete eta udal informazinoa jaso ahal izango dabe, beste hainbat aplikazinoren artean.

  Informazio gehiago